• 2
 • 1

Det kan motionsrobotten

DET KAN MOTIONSROBOTTEN

Atlin® motions- og træningsrobot, giver sengeliggende patienter og andre med reducerede muligheder for fysisk aktivitet mulighed for at holde kroppen i gang.

 • Atlin® kræver ikke meget planlægning og giver derfor patienter mulighed for at starte genoptræning samme dag, som de bliver indlagt.
 • Atlin® sikrer derved at patienter bevarer deres styrke bedre under indlæggelse.
 • Atlin® tilpasser sig automatisk efter patientens individuelle formåen og behov.
 • Atlin® kan anvendes uden risiko for følgeskader.
 • Atlin indbyggede sensorer kan give pleje- og sundhedspersonalet informationer om patientens funktions- og træningstilstand.
 • Atlin® bruges af patienter, som ønsker at medvirke til egen helbredelse.
 • Dataoutput kan tilpasses den til enhver tid relevante kliniske udfordring i forhold til monitorering af genoptræningen, hvor data bl.a. vil kunne anvendes til at tilrettelægge et individuelt genoptræningsforløb, under og efter indlæggelsen.
 • Atlin® kan afbøde nogle af ulemperne ved en manglende efterfølgende egentlig genoptræning. Ikke alle kommuner tilbyder en hurtig indsats med efterfølgende genoptræning i fuldt omfang.

REDUCERER MUSKELMASSETAB

Det anslås at indlagte på geriatriske afdelinger i gennemsnit taber ca 20 % af deres muskelmasse under indlæggelsen. Og det er gennemsnittet, nogle taber en del mere.

Så store tab af muskelmasse er naturligvis alvorligt. Patienten vil mærke det ved stærkt nedsat førlighed og sandsynligvis også ved større hyppighed af efterfølgende sygdomme. Man kan også sige at patienten er blevet dyrere for kommunen som skal yde hjemmehjælp og anden støtte.

Det er derfor af meget stor betydning at vedligeholde patienternes muskelmasse under indlæggelsen, og med bevaring af muskelmasse med motion fås alle de andre ’sidegevinster’ såsom

 • Bedre genoptræning
 • Bedre tilbagevenden til sit tidligere liv
 • Bedre døgnrytme
 • Bedre ernæringstilstand
 • Bedre humør
 • Bedre smertebehandling og en hel del andre små fordele, som tilsammen udgør

TRÆNINGSROBOTTEN KAN SÆTTE EN EFFEKTIV TRÆNING IGANG

Træningsrobotten Atlin reducerer omkostningerne til den efterfølgende genoptræning og pleje af sengeliggende patienter på danske sygehuse og plejehjem, da træningsrobotten kan sætte en effektiv træning igang meget tidligere end det ellers er muligt.

RISIKOEN FOR FØLGESYGDOMME UNDER EFTERBEHANDLINGEN

Risikoen for følgesygdomme efter hjemsendelse fra sygehuset er større jo dårligere fysisk tilstand patienten er i. Med den motion patienten kan få med motionsrobotten reduceres risikoen for følgesygdomme betydeligt alene fordi patienten er i en bedre fysisk for.

FORBEDRER SMERTEBEHANDLING

En smule motion starter en masse gode ting. En af dem er at smertebehandling fungerer bedre, og medicineringen kan bedre styres når patienten motionere en smule. Dette har en meget stor betydning for mange kronikere og andre med store smerter.

 • Faxe Billede A 6662 Mindre
 • Faxe Billede A 6663
 • Beskåret Billede A 6658 1
 • Faxe Billede A DSC 6660 Mere Kontrast Og Mindre
 • Faxe Billede A 6658 2
 • Faxe Billede A DSC 6660 Mere Kontast

ADRESSE

ATLINAS APS
DANMARK

ÅBNINGSTIDER

ÅBEN EFTER AFTALE

KONTAKT INFO

EMAIL: INFO@ATLINAS.COM
CVR: 32678289

ADDRESS

ATLINAS APS
DENMARK

OPENING HOURS

YOU HAVE TO MAKE A REQUEST

CONTACT INFO

EMAIL: INFO@ATLINAS.COM
CVR: 32678289

LANGUAGE