• 2
  • 1

Atlinas motionsrobot

YDER SENGELIGGENDE PATIENTER PÅ SYGEHUSE OG PLEJEHJEM INDIVIDUEL MOTION

Sengeliggende patienter kan af flere grunde ikke anvende det udstyr, sundhedsvæsenet bruger i den almindelige genoptræning, som jo retter sig imod mobile patienter som kan komme der hen hvor motionsudstyret står. Sengeliggende patienter skal bruge Atlin® udstyr, som tager hensyn til sengeliggende patienters særlige forhold, og det gør den interaktive Atlin® motionsrobot især på to måder.

Atlin® motionsrobotten er i sit ophæng på et rullestativ nemt at bruge både af personalet og af sengeliggende patienter. Den kan på grund af sin særlige interaktive arbejdsmåde, uden individuelle indstillinger anvendes af både stærke og svage patienter. Patienter og personale slipper for at vælge pedalmodstanden, hvilket ellers altid er et vanskeligt punkt at klare før motioneringen kunne gå i gang. For en svag patient er der ingen fast modstand som er passende

Atlin® motionsrobotten er en passiv robot, som kun reagerer når patientens fødder træder på et sæt pedaler. Et system måler hvor hårdt der trædes, og ud fra målingerne styres pedalernes bevægelser, således at pedalerne får en hastighed, som er svagt stigende ved et voksende tryk på pedalerne. Er trykket lige stort på de to pedaler står pedalerne stille. Det mindste tryk som robotten reagerer på er på nogle få hundrede gram. Atlin® motionsrobotten regulerer altså automatisk den modstand, som patienten vil mærke fra pedalerne. Og der er derfor ikke brug for manuelt at justere pedaltryk og belastning til den enkelte patient.

ROBOTTEN ER UDVIKLET I TÆT SAMARBEJDE MED DANSKE HOSPITALER

Atlin motionsrobotten er egentlig en passiv robot, som reagerer når patientens fødder træder på et sæt pedaler. Et system måler hvor hårdt der trædes, og ud fra målingerne styres pedalernes bevægelser, således at pedalerne får en hastighed, som er svagt stigende ved et voksende tryk på pedalerne. Er trykket lige stort på de to pedaler står pedalerne stille. Det mindste tryk som robotten reagerer på er på nogle få hundrede gram. Atlin motionsrobotten regulerer altså automatisk den modstand, som patienten vil mærke fra pedalerne. Og der er derfor ikke brug for manuelt at justere pedaltryk og belastning til den enkelte patient.

En anden fordel ved Atlin motionsrobotten er, at pedaltryk måles med fortegn, så et træk i den ene pedal vil virke på samme måde som et tryk på den anden pedal. Patienten kan altså motionere både med bøjning og strækning af benene.

Robotten er udviklet i tæt samarbejde med danske hospitaler, læger og fysioterapeuter med erfaring indenfor genoptræning af sengeliggende patienter.

  • Faxe Billede A 6663
  • Beskåret Billede A 6658 1
  • Faxe Billede A DSC 6660 Mere Kontrast Og Mindre
  • Faxe Billede A 6658  2
  • Faxe Billede A DSC 6660 Mere Kontast
  • Faxe Billede A 6662 Mindre

ADRESSE

ATLINAS APS
DANMARK

ÅBNINGSTIDER

ÅBEN EFTER AFTALE

KONTAKT INFO

EMAIL: INFO@ATLINAS.COM
CVR: 32678289

ADDRESS

ATLINAS APS
DENMARK

OPENING HOURS

YOU HAVE TO MAKE A REQUEST

CONTACT INFO

EMAIL: INFO@ATLINAS.COM
CVR: 32678289

LANGUAGE